Thomas PPA

Ipszatív pszichometrikus elemzés

Viselkedés és kompetencia elemzés

Elemzés kitöltésének ideje:
8 perc

A PPA 8 perc alatt megmutatja hogyan viselkednek az emberek munka közben, nyomás alatt, és ez hogyan viszonyul preferált viselkedésükhöz

Felhasználási területek

A PPA személyelemzés segítségével megtudhatjuk melyek az adott személy erősségei és korlátai, képet kapunk kommunikációs stílusáról, motivációjáról. Ezáltal biztosabban dönthetsz kiválasztáskor, maximalizálhatod az oktatásra és fejlesztésre szánt költségeket, és megérted hogyan tudsz jobb munkahelyi hangulatot teremteni és elkerülni, hogy munkatársaid elhagyják a céget.

Formátum

A Thomas PPA egy ipszatív időnyomásos kérdőív, azaz a személy által adott válaszokat a személyhez magához képest és nem egy csoporthoz méri. A kitöltőnek melléknevekből kell kiválasztania azt, amely leginkább vagy legkevébé jellemzi őt.
A PPA kitöltésekor az egyéneknek négy közül két melléknevet kell kiválasztaniuk, az egyik a ‘legjellemzőbb’ a másik a ‘legkevésbé jellemző’. Ezt a folyamatot 24-szer kell megismételni.
A PPA elérhető elektronikus formában az interneten keresztül, és papír formában egyaránt.
Megbízhatóság és validálás:
A Thomas PPA-t szigorú tudományos teszteknek vetették alá, hogy igazolják megbízhatóságát. A PPA-t a  Brit Pszichológiai Társaság  (BPS) regisztrálta, majd a technikai kritériumok tekintetében a Pszichológusok Egyesületeinek Európai Szövetsége Állandó Tesztbizottsága (EFPA Standing Committee on Tests and Testing) auditálta. (European Federation of Psychologists’ Associations.)
A Thomas International folyamatos kutatásokat folytat a Cambridge Egyetem Pszichometrikus Központával együttműködésben. http://www.psychometrics.cam.ac.uk/.

Tudományos Háttér

A teszt megalkotója: Thomas M. Hendrickson
Megjelenésének dátuma: 1958
Háttér és elmélet:
Az 50-es évek végén, 60-as évek elején, Dr. Thomas Hendrickson továbfejlesztette William Moulton Marston DISC elméletét, ezzel létrehozva a PPA (Personal Profile Analysis) munkahelyi személyelemzést.
Marston elmélete azt állítja, hogy az érzelmeken alapuló cselekvés az egyén bioszociális válasza a támogató vagy ellenséges társas környezetre. Ezek a cselekmények határozzák meg, hogy az egyén milyen kölcsönhatásban van a környezetével. Ennek módját négy alapfogalommal fejezte ki: dominancia (Dominance), befolyásolás (Influence), állhatatosság (Steadiness) és alkalmazkodás (Compliance), melyek rövidítve alkotják a ‘DISC’ betűszót. Marston 1928-ban publikálta az ‘”Átlagemberek érzelmei” (Emotions of Normal People)’ című könyvét, melyben leírja az emberi tudatosság elméletét, melyet egyszerűen ‘DISC’ elméletnek nevezünk.
A PPA meghatározza, hogy az egyén hogyan reagál a munkahelyi helyzetekre: kedvezően vagy ellenségesen, kihívásként érzékeli-e a hatásokat? És hogy az erre adott válasz aktív-e vagy passzív? Így négy fő elem mentén minősíti az egyén magatartási preferenciáit: Dominancia, Befolyásolás, Állhatatosság és Alkalmazkodás.