Adatvédelmi irányelvek

Adatkezelési tájékoztató

1. Az adatkezelési tájékoztató célja

Az adatvédelmi tájékoztató információt nyújt a Contact Points Kft. (továbbiakban: Contact Points) adatgyűjtési és adat felhasználási szokásairól. A dokumentum 2018. május 25-től érvényes.

A Contact Points Kft (1061 Budapest, Anker köz 2-4), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. A Contact Points Kft. elkötelezetten védi a felhasználók jogait és betartja a hatályos adatvédelmi törvényeket az adatok védelme érdekében. A Contact Points minden esetben saját adataiként kezeli a felhasználók adatait, ezáltal fokozottan ügyel a biztonságra és az Adatvédelmi Törvénynek való megfelelésre, mely magában foglalja, de nem korlátozva az Általános adatvédelmi Rendeletet ((EU) Rendelet 2016/679) (a „GDPR”).

 Contact Points Kft. weboldalát (www.contactp.hu) meglátogatva Ön elfogadja azokat az irányelveket, melyek az Adatvédelmi Szabályzatban rögzítésre kerültek.

Időről időre megújítjuk adatvédelmi szabályzatunkat, hogy biztosítsuk annak hatályosságát, valamint, hogy reagálni tudjunk a felhasználók visszajelzéseire. Ez az oldal tartalmazza a változásokat, és a mindenkori frissített tartalmat jeleníti meg.

2. Az adatkezelő adatai

Munkatársainkkal, adatkezelőinkkel az info@contactp.hu emailcímen léphet kapcsolatba.

A Contact Points minden beérkezett e-mailt a személyes adatokkal együtt az adatközlő által történt visszavonásig tárol. A Contact Points információt és személyes adatokat gyűjthet a felhasználókról, amikor azok további információt kérnek a szolgáltatásaikról vagy termékeikről, illetve, ha regisztrálnak eseményeikre. A Contact Points regisztrációs, feliratkozási, fiók-beállítási és egyéb űrlapjai közül néhány felkérheti a felhasználókat, hogy adjanak meg személyes adatokat és/vagy demográfiai adatokat. A Contact Points felhasználhatja ezeket a személyes adatokat (az Ön neve, címe, e-mail elérhetősége, telefonszáma, stb.), hogy személyre szabja a weboldalunkon a látogatói élményt, vagy felvegye Önnel a kapcsolatot, amennyiben Ön ezt kifejezetten kérte.

3.1 Technikai adatok

Webhelyeink használata során kezeljük technikai adatait weboldalaink megfelelő technikai működtetése érdekében, valamint amikor információt közlünk termékeinkről, szolgáltatásainkról és megoldásainkról, hogy megértsük az Ön igényeit, elvárásait. Technikai adatait a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontjával összhangban kezeljük.

 

3.2 Hírlevelek

 

Ha Ön igényli és erről nyilatkozik is, akkor rendszeresen hírlevelet és/vagy promóciós anyagokat, képzésekről és rendezvényekről szóló tájékoztatót, meghívót stb. küldünk Önnek. Az ezzel kapcsolatos műszaki és kapcsolati adatait kezeljük. Hírlevelünkről bármikor leiratkozhat az info@contactp.hu emailcímre küldött levélben. A személyes adatait a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerint dolgozzuk fel. A hírleveleink kiküldéséhez a MailChimp-et használjuk, feliratkozással elfogadja a MailChimp adatvédelmi irányelveit, amelyről itt tájokozódhat: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

 

3.3 Cookie-k (Sütik)

3.3.1 A sütik feladata

  • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről,
  • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek
  • megkönnyítik a weboldal használatát,
  • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

3.3.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a Contact Points Kft. weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

3.3.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

A Contact Points weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is statisztikai célból, valamint a Facebook pixel szolgáltatását marketingtevékenységünk optimalizálása céljából.  Ezen sütik lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

3.4  Nyereményjátékok

Amennyiben Ön a cégünk által szervezett és nyilvánosan meghirdetett nyereményjátékok egyikére jelentkezik és a részvételhez szükséges személyes adatait megadja, úgy ezen adatait kezelni fogjuk. Az általunk kezelt adatkör a nyereményjáték jellegétől függően egyedileg változik, de a legtöbb esetben a résztvevők nevére és e-mail címére terjed ki.

Az adatkezelés célja: sorsolás és a nyertes értesítése. 

A nyereményjátékokban való részvételhez szükséges személyes adatok kezelésének jogalapja az érintettek hozzájárulása, melyet a nyereményjátékra való jelentkezéssel adnak meg. 

 

4. Az adatkezelés jogalapja

A Contact Points Kft. adatkezelési tevékenysége önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakban visszavonhatják.

5. Adatbiztonság

A Contact Points olyan technológiai és operatív biztonsági folyamatokat használ, amelyek védik a személyazonosításra alkalmas információkat az adatvédelmi incidensektől. Csak az engedéllyel rendelkező alkalmazottak és partnerek férhetnek hozzá az Ön által megadott adatokhoz. Minden olyan alkalmazott vagy szerződéses partner, aki hozzáférhet bármely személyesen azonosítható adathoz, köteles annak titkosságát fenntartani. Az Önök jogaira figyelemmel, a kockázatok felmérésével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy a kockázatok mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot tudjuk garantálni.

6. Adatmegőrzés

Az Ön személyes adatait csak olyan időintervallumban tároljuk, amely a feldolgozás szempontjából és / vagy a helyi területen érvényes törvények által előírt időn belül ésszerű. Adatait nem kezeljük tovább, mint amennyi ideig az szolgáltatásaink megfelelő színvonalú ellátása szempontjából szükséges.

7. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

a, A Contact Points Kft-vel szerződéses munkaviszonyban álló természetes személyek.
b, A Thomas International rendszerét használó partnerek esetében a Thomas International Ltd., melynek adatvédelmi tájékoztatóját és felhasználási feltételeit az alábbi linkeken éri el:

https://www.thomas.co/sites/default/files/2020-04/S%2009_Thomas%20Privacy%20Notice_V3.pdf

https://www.thomas.co/terms-and-conditions

c, Hírlevélfeliratkozók – MailChimp : 3.2 -es pontban részletezett módon.

d, Online webináriumokra vagy nyereményjátékora regisztrált személyek esetében a  3.4 -es pontban részletezett módon

A Contact Points nem továbbítja személyes adatait más harmadik feleknek, hacsak nem Ön erre kifejezett engedélyt nem adott, vagy erre vonatkozó törvényi előírással.

8. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

9. Jogérvényesítés

Ha aggodalmát szeretné kifejezi ki az Adatvédelmi Törvény vagy egyéb szabályozás megsértésével kapcsolatban, lépjen velünk kapcsolatba. Amennyiben nem elégedett azzal, ahogy az adatkezeléssel kapcsolatos panaszát kezeltük, közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is fordulhat.

10. A weboldal használata

Weboldalaink használata önkéntes. Ha nem szeretné, hogy a személyes adatait a fent említett módok valamelyikén kezeljük, ne látogassa weboldalunkat.