Akkreditált felnőttképzések

Kompetencia alapú kommunikáció, motiválás, fejlesztés, nehéz helyzetek kezelése

A program célja, hogy a hatékony kommunikáció és probléma megoldási készség fejlesztése érdekében a résztvevők ismerjenek meg olyan érdekérvényesítő befolyásolási eszközöket, amelyekkel hatékonyan képviselik érdekeiket, amelynek segítségével önmaguk és más személyek értékelése objektívvá válik, ezzel is biztosítva a pozitív kapcsolati szint fennmaradását a munkaerőpiacra jutás lehetőségét, növelését. Egy kiválasztási folyamatban történő sikeres részvételt.

A résztvevők megértik, hogy ne szubjektív, hanem objektív tényezők alapján motiváljanak, fejlesszenek másokat, vagy önmagukat és kezeljenek hatékonyan nehéz helyzeteket, konfliktusokat.

A résztvevő megismeri:

 • A tulajdonság alapú motiváció elméletét és gyakorlatát
 • A tulajdonság alapú fejlesztés elméletét és gyakorlatát
 • A tulajdonság alapú ön- és emberismeretet
 • A vezető egyéni stílusának felismerésére

A résztvevő képes lesz:

 • Az átlátható viselkedés konkrét szavakkal történő megfogalmazására
 • Erősségek, korlátok pontos meghatározására
 • Az önismeret, önbizalom erősítésére
 • Visszajelzés adására
 • Karrier tanácsadási készségekre
 • Felismerni, kiben milyen tulajdonságok fejleszthetőek és melyek nem
 • A vezető egyéni stílusának felismerésére
 • Egy cél elérése érdekében a leginkább odaillő magatartású és kompetenciájú emberek kiválasztására
 • A csoporton belüli problémák okainak analizálására és hatékony kezelésére
 • Hatékony motiválásra

Akkreditáció azonosítója: E-001433/2016/D001
Képzés időtartama: 30 óra
Képzés típusa: csoportos képzés

Humánkompetencia (tulajdonság) alapú együttműködés

A program célja, hogy komplexen és hatékonyan támogassa a résztvevők alkalmazkodóképességének, kommunikációs és együttműködési készségének erősítését a mai, gyorsan változó világunkban. A cél, hogy a mindennapokban jelentkező, felmerülő problémáikat képesek legyenek a képzés során szerzett ismeretekkel megoldani, és ezeket a tapasztalataikat az élet egyéb területén – legyen ez a család, magánélet vagy éppen egy munkahely – adaptálni tudják.

A résztvevő megismeri:

 • A hiteles kommunikációs stílusokat, technikákat, azok előnyeit és hátrányait
 • A megértést támogató kommunikációt, mely alapot teremt a sikeres együttműködésre
 • A konstruktív konfliktuskezelési eszközöket
 • Hatékony tárgyalástechnikát
 • A különböző viselkedés és motivációs elméleteket

A résztvevő képes lesz:

 • Hatékonyan (érdekérvényesítő és egyben kapcsolatvédő módon) kommunikálni különböző helyzetekben
 • A konfliktusokat kezelni
 • Felmérni saját korlátait és lehetőségeit
 • Az érzelmileg terhelt szituációk felismerésére és hatékony kezelésére
 • A prezentáció és érvelés technikai eszköztárának alkalmazásával a partnereket hatékonyan befolyásolni, motiválni valamint prezentálni, előadni
 • A felmerülő problémás helyzetek konstruktív kezelésére

Akkreditáció azonosítója: E-001433/2016/D002
Képzés időtartama: 210 óra
Képzés típusa: csoportos képzés