Engedélyezett felnőttképzések

Contact Points Kft. – Képzési tájékoztató
Cégünk felnőttképzési engedéllyel rendelkezik
(Nyilvántartásba vételi szám: E-001433/2016)
Engedélyezett felnőttképzési programjaink:

I. HUMÁNKOMPETECIA (tulajdonság) ALAPÚ EGYÜTTMŰKÖDÉS
képzési program engedélyezési száma: E-001433/2016/D002 

A képzés célja:

A résztvevők képessé válnak tudatosan figyelni a maguk és a kollégáik viselkedését. Megértik a viselkedés hatását az együttműködésre, és a tanult technikákkal képesek lesznek az együttműködés javítására. Ezáltal gördülékenyebbé válik a napi munkahelyi működés, az egyes feladatok elvégzése hatékonyabb lesz. A munkatársak elfogadóbbak lesznek egymással és képessé válnak az együttműködést akadályozó tényezők felismerésére és konstruktív megoldására. Megértik saját erősségeiket, megtanulják mire képesek, megtapasztalják hatásukat másokra, és megértik, hogy ez másoknak mit jelent.

A képzés tematikája:

 1. modul A humánkompetencia alapú együttműködés alapjai
 2. modul Hatékony kommunikáció
 3. modul Személyes hatékonyság fejlesztése
 4. modul Hatékony visszacsatolás, visszajelzés
 5. modul Asszertív konfliktuskezelés
 6. modul Változás kezelése
 7. modul Stresszkezelés, rekreáció
 8. modul Projekt menedzsment és projektmunka
 9. modul Prezentációs technikák
 10. modul Együttműködés a megváltozott munkaképességű és eltérő életszakaszban lévő emberekkel

A képzéssel elsajátítható ismeretek, kompetenciák:

 • Hiteles kommunikációs stílus kiválasztása
 • Megértést támogató kommunikáció
 • Asszertív kommunikációs készség
 • Személyes erőforrások felismerése
 • Humán erőforrások meghatározása
 • Motivációs készség
 • Együttműködési készség
 • Tárgyalási készség
 • Prezentációs készség
 • Változás és stresszkezelési készség
 • Projektvezetési készség

A képzés helyszíne:

Megegyezés szerint

A képzés időtartama:
210 óra (107 óra elmélet, 103 óra gyakorlat)
A képzés sikeres elvégzéséről tanúsítványt adunk.

Jelentkezés módja:

A CONTACT POINTS KFT. elérhetőségein. A jelentkezéshez jelentkezési lap kitöltése szükséges.

T Á J É K O Z T A T Ó

Jelen tájékoztató a 4/2010. (II.26.) SZMM rendelet értelmében készült a Contact Points Kft. felnőttképzési szolgáltatásairól

A Contact Points 2 felnőttképzési szolgáltatást nyújt ingyenesen a tanulói számára.

Ezek a következők:

 1. Előzetes tudásszint-felmérés
 2. Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás

A.) Előzetes tudásszint-felmérés

A Contact Points Kft. a már korábban megszerzett kompetenciáinak felmérésére és azok eredményeinek beszámítására lehetőséget biztosít minden képzésben résztvevő számára, akik ezt kérik.

A felmérés történhet:

 • dokumentumok alapján (pl. már elvégzett modulokról, régebben megszerzett nyelvi képesítésről szóló bizonyítványok, tanúsítványok),
 • a kompetenciák cselekvések közepette való felmérésével
 • a kompetencia írásos és/vagy szóbeli feleltetés alapján történő megállapításaival

A beérkezett igényeknek megfelelően a tanfolyamok megkezdése előtt a képzésért felelős vezető vagy a tanfolyamot tartó tanár szintfelmérést végez.

Programjaink jellegénél fogva (egymásra épülő modulok) az előzetes tudásszint felmérésére a következő esetekben van lehetőség:

 1. Az egymásra épülő modulok esetében a megelőző modul sikeres elvégzése 6 hónapon belül, és az erről szóló dokumentum bemutatása.
 2. Az egymásra épülő modulok esetében nem kell elvégezni az előző modult, ha az ismereti tesztet a jelentkező legalább 75 %-os eredménnyel teljesíti.

Az előzetes tudásszint-felmérő teszteket az adott programban tanító tanárok/trénerek állítják össze és a képzésért felelős vezető hagyja jóvá. Az ilyen tesztek értékelését, eredményét ismertetni kell a képzésben résztvevővel és a tanfolyam anyagában kell megőrizni.

B.) Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadási lehetőség

A tanfolyamok tekintetében különös figyelmet fordítunk a képzési igények felmérésére, mivel csak így biztosítható, hogy a program hatékony, célzott és testre szabott legyen.

A program megkezdése előtt interjút készítünk a beiratkozott hallgatókkal, cégek esetében a képzésekért felelős munkatárssal, valamint a képzésben érintett területek vezetőivel. Ennek a megbeszélésnek az a célja, hogy pontosítsuk és definiáljuk a képzési program célkitűzéseit, kereteit, a vezetők elvárásait a program kimeneteivel kapcsolatban.

A résztvevők igényeinek felmérése történhet telefonos interjú, személyes interjú, fókuszcsoportos interjú, workshop vagy igényfelmérő kérdőív formájában, a tanfolyam létszámától, témájától és komplexitásától függően.

Az adott szolgáltatás előadásának megtartásáért, és ennek a Felnőttképzési szolgáltatások igénybe vételének nyilvántartásában való rögzítéséért az oktatásszervező felel.

Az intézmény a felnőttképzési szolgáltatást igénybe vett hallgatókról a Felnőttképzési szolgáltatások igénybe vételének nyilvántartását vezet.

E nyilvántartás tartalmazza:

 • melyik résztvevő,
 • mikor,
 • melyik felnőttképzési szolgáltatást vette igénybe.

II. KOMPETENCIA ALAPÚ KOMMUNIKÁCIÓ, MOTIVÁLÁS, FEJLESZTÉS, NEHÉZ HELYZETEK KEZELÉSE

képzési program engedélyezési száma: E-001433/2016/D001

A képzés tematikája:

 1. modul Kompetencia alapú motiválás elmélete és gyakorlata
 2. modul Kompetencia alapú fejlesztés (ön- és mások fejlesztése)
 3. modul Kompetencia alapú nehéz helyzetek kezelése

A képzés időtartama:

30 óra (20 elméleti és 10 gyakorlat)

Jelentkezés módja:

A Contact Points Kft. elérhetőségein